Fogalommagyarázat

E-book

Az e-book fogalmat rendszerint elektronikus könyvként szokták fordítani, noha sokkal kifejezőbb lenne a digitális könyv megnevezés. Gyakorlatilag egy könyv digitális változatát (azaz számítógépen, tableten, okostelefonon, e-book-olvasón stb. olvasható) jelenti.

SMART célkitűzés

A SMART célkitűzés során a lehető legmagasabb sikerességi, elérési ráta érdekében úgynevezett SMART célt fogalmazunk meg. S: Specific, azaz konkrét, specifikus; M: Measurable, azaz mérhető; A: Achievable/Action-oriented, azaz elérhető és akció-orientált; R: Relevant/Real, azaz releváns és realisztikus; T: Time-bound, azaz határidőhöz kötött.

Telemedicina

A telemedicina az egészségügyi szolgáltatás azon formája, amelynek során az ellátásban részesülő (páciens) és az ellátó személy (egészségügyi szakember, például orvos, gyógytornász) közötti kapcsolat valamilyen távoli adatátviteli csatornán (pl. internetkapcsolaton) keresztül jön létre. Szinonimaként a távgyógyászat kifejezést is szokták használni. 

Videókonzultáció

A telemedicina azon formája, amikor a páciens és az egészségügyi szakember (pl. orvos, gyógytornász, pszichológus) között videókapcsolat van, azaz hang- és képanyag is rendelkezésre áll.

Nyilvánvaló, hogy a telemedicina (távgyógyászat) leghatékonyabb formája.